Kanalizace

Provádím rozvody vnitřní i venkovní kanalizace, osazuji dešťové gajgry, zásobní jímky na dešťovou vodu, venkovní a vnitřní sifony, vpustě, zásobní jímky na dešťovou vodu, septiky, drenážní systémy …

Které kanalizační práce nabízím?

  • Vyhledání a posouzení závady na domovních rozvodech kanalizačního potrubí
  • Ruční a strojní čištění svislé a ležaté kanalizace, dešťových svodů, sifonů, WC, dvorních vpustí, gulí, gajgrů a drtičů odpadu, čerpání vody
  • Elektromechanické čištění frézovací technikou
  • Revize kanalizace videokamerami s vyhodnocením
  • Trasování kanalizace s určením hloubky a vyhledávání poklopů
  • Zkoušky těsnosti kanalizace, jímek a nádrží
  • Dodávky a montáž kanalizačních prvků
  • Stavební opravy kanalizace

Cenová nabídka zdarma


Tučně označené položky jsou povinné!