Právní doložka

Majitelem a provozovatelem těchto webových stránek je soukromý podnikatel Jiří Plch, IČO: 16484835.

Pečlivě se prosím seznamte s následujícími ustanoveními a podmínkami. Vstupem na doménu jiriplch.cz a na jakoukoliv stránku v této doméně se zavazujete akceptovat níže uvedená ustanovení a podmínky. V případě vašeho nesouhlasu s níže uvedenými podmínkami na doménu jiriplch.cz nebo kteroukoliv z její stránek nevstupujte.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytují se třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků je nakládáno s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Copyright, licence

Tento server je jak v části tak v celku autorským dílem. Majitelem výhradních práv na veškerý obsah včetně všech grafických prvků tohoto webu je Jiří Plch. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu Jiřího Plcha.

Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení, jakožto i další díla mohou být chráněna dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení produktů, služeb, firem, osob, společností a organizací mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Na tomto webu se mohou nacházet i autorská díla dalších osob.

Odpovědnost

I přesto že se maximálně snažíme o to, aby tyto www stránky přinesly uživatelům maximální užitek, Jiří Plch ani žádný jeho zaměstnanec, spolupracovník či dodavatel nepřijímá žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací ze stránek v doméně jiriplch.cz nebo odkazovaných webových stránkách, včetně ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Jiří Plch ani nikdo jiný negarantuje správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů.

Data na tomto webu se mohou bez upozornění změnit a nepředstavují žádný závazek Jiřího Plcha ani kohokoli jiného do budoucna.

Informace uvedené na webových stránkách v doméně jiriplch.cz nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od Jiřího Plcha v písemné podobě poté, co jej v případě pochybností kontaktoval.

Cenová nabídka zdarma


Tučně označené položky jsou povinné!